Kvalitet

Omfattende kvalitetsstyringssystem

I samarbejde med indkøbs- og lagerfunktionerne hos BÄKO Schleswig Holstein er der udarbejdet et sæt principper til sikring af kvaliteten.

Se en kort beskrivelse af disse principper

God produktionspraksis, fødevaresikkerhed og høj produktkvalitet er essentiel for at imødekomme vores kunders krav om produkter af høj kvalitet til konkurrencedygtige markedsbetingelser.

Til at kontrollere at disse principper, er det Fødevarestyrelsen, der foretager kontrolbesøg og kontrollerer, at alle procedurer overholdes.

Datablade og følgesedler

Hvis du som kunde har brug for et datablad på et produkt, så gør du følgende: gå ind i BIBS klik ind på produktet, kig ned i venstre hjørne under Generelt. Hvis der er udarbejdet et dansk datablad på det pågældende produkt, viser der sig en tekst: Produktdata Klik på tekst, hermed kommer databladet frem i en PDF. Hvis IKKE der viser sig teksten: Produktdata på produktet, så skal du kontakte BÄKO Kundeservice, så bliver det ønskede datablad sendt til dig på mail i PDF.

Når du får leveret varer fra BÄKO, får du altid en følgeseddel med angivelse af de varer, du får leveret. Hvis du får leveret animalske råvarer, vil du samtidig modtage en ”Følgeseddel A = Følgeseddel Animalske Produkter”, hvor de råvarer, der er baseret på animalske råvarer er anført. Denne følgeseddel anbefaler vi dig at gemme. Således kan du fremvise alle dine ”Følgeseddel A” til den lokale fødevarekontrol, hvis du bliver bedt om at dokumentere registreringen af og modtagelse af animalske produkter.

Se kontrolrapporter, deklarationer og erklæringer her:

Vi arbejder hele tiden på at sikre kvalitet i alle led. Ved spørgsmål til vores kvalitets principper, kontaktes: Sys Sørensen på tlf.: +45 4016 0676.