Hjælp os med at hjælpe dig selv

Vi er vidende om at ”Arbejdstilsynet” har intensiveret sine kontrolbesøg hos bagere, for at kontrollere at alle bestemmelser mht arbejdsmiljø overholdes.
Der er helt konkrete regler for hvor meget en ansat må løfte, bære, skubbe, trække.
Derfor indmelder vi løbende bl.a. 10 kg sækkeprodukter (sukker etc.). Og ja, disse produkter er lidt dyrere pr. kg, og der er kun ganske få bagere, der bestiller produkterne.

Set ud fra et omkostningssynspunkt er det ikke optimalt at indmelde produkter, som bagerne ikke bestiller. (Jo bedre vi styrer omkostninger, jo lavere priser til dig). Vi har planer om at indmelde brun farin, frøprodukter osv., men ”tøver” fordi der ikke bestilles af de nuværende ”optimalt lovlige produkter”. Vi har masser af produkter på lager, som ”Arbejdstilsynet” vil billige, men bagerne bestiller – måske af gammel vane – stadigvæk produkter i f.eks. 25 kg sække!?

Vi skriver dette som et ”hjælp til selvhjælp”…
Det er jo for sent at bestille andre produkter, når ”Arbejdstilsynet” allerede står i bageriet. Vi er i kontakt med bagere, der har haft besøg af ”Arbejdstilsynet” og oplevelsen er klar: Der er ingen tolerance for, at dine ansatte skal bære f.eks. 25 kg sække rundt. Måske en advarsel ved første besøg, derefter er der bødeforlæg.

Se hele skrivelsen (Branchevejledning) udarbejdet af BAR Handel ovenover, den kan downloades i PDF.